Programowanie 2

Projekt

Informatyka 
Prowadzący dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO


Uwagi ogólne

W ramach przedmiotu zajmować się będziemy zagadnieniami programowania w środowisku .NET. W ramach zajęć w określonych terminach podanych poniżej należy oddać do oceny poszczególne etapy pracy. Za zadanie oddane z opóźnieniem o tydzień można otrzymać co najwyżej ocenę 3, zadania oddane w terminie późniejszym nie będą oceniane. Ocena końcowa będzie średnią ocen cząstkowych.

Zakres oraz terminy oddania poszczególnych etapów pracy

Projekt 1 – aplikacja WPF

W ramach pierwszego projektu należy wykonać aplikację na komputer z wykorzystaniem technologii WPF.

Etapy pracy:

1. Omówienie i wybór tematów

2. Projekt interfejsu – należy przygotować wygląd poszczególnych okien. Sprawozdanie należy zaprezentować na komputerze.

3. Początek realizacji projektu, pierwsze okna.

4. Rozwój aplikacji.

5. Rozwój aplikacji.

6. Oddanie projektu.

Proponowane tematy projektu 1:

1. Aplikacja zbierająca ścieżki z wycieczek rowerowych

2. Słownik - z tłumaczeniami

3. Biblioteczka - książki, autorzy etc.

4. Tablica odjazdów i przyjazdów pociągów

5. Plastusiowy pamiętnik - podzielony na wpisy

6. Książka kucharska dla studentów

7. Miejsca warte odwiedzenia (Kraje, miasta i miejsca z opisem i zdjęciami)

8. Notatki studenckie (zdjęcia, slajdy, notatki, uporządkowane semestrami i przedmiotami)

9. Aplikacja dodająca naklejki na zdjęcia

10. Aplikacja do robienia kartek świątecznych (wykaz osób, obrazki, aplikacja produkuje .png lub .jpg)

Dane we wskazanych projektach mogą się zapisywać w plikach tekstowych, xml, json lub w bazie danych – do wyboru.

 

Źródła informacji:

Informacje wstępne ze stron Microsoft:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/framework/wpf/getting-started/walkthrough-my-first-wpf-desktop-application

Kursy na youtubie:

https://www.youtube.com/watch?v=vWAcOlXbimE&list=PL3E1qYRBOLI3bTJ1l377UETya7BylTPaT&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=a77XnQY9URM&list=PL17yRepKNbQnLwRg3AQg-aTW4svG7I5Gu&index=1

Bardzo dobry kurs Arkadiusza Włodarczyka:

https://www.udemy.com/c-net-od-podstaw-do-tworzenia-aplikacji-w-wpf-i-xaml/learn/v4/content

Filmy opisujące jak podłączyć i używać SQLight:

https://youtu.be/aIJLVNprxQ8

https://youtu.be/cjKRh80-Cns

 

 

Projekt 2 – strona ASP .Net Core

W ramach drugiego etapu należy wykonać aplikację webową (stronę WWW) w ASP .NET Core z wykorzystanie technologii Razor Pages.

Etapy pracy:

1. Omówienie i wybór tematów

2. Projekt interfejsu – należy przygotować wygląd poszczególnych okien. Sprawozdanie należy zaprezentować na komputerze.

3. Początek realizacji projektu, pierwsze okna.

4. Rozwój aplikacji.

5. Rozwój aplikacji.

6. Oddanie projektu.

 

 

Proponowane tematy projektu 2:1. Słownik - z tłumaczeniami

2. Tablica odjazdów i przyjazdów pociągów

3. Plastusiowy pamiętnik - podzielony na wpisy

4. Książka kucharska dla studentów

5. Miejsca warte odwiedzenia (Kraje, miasta i miejsca z opisem i zdjęciami)

6. Notatki studenckie


 

Źródła informacji:

Informacje wstępne ze stron Microsoft:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-2.2&tabs=visual-studio

Pierwszy projekt opisany na stronach Microsoft:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/aspnet/core/razor-pages/?view=aspnetcore-2.2&tabs=visual-studio

Kurs internetowy youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=9CXh46puHJc&list=PLDmvslp_VR0x2CmC6c4AZhZfYX7G2nBIo

Bardzo dobry kurs na Udemy. Najlepsza pozycja do nauki – wszystko pokazane na wideokursie od początku do końca. Kurs jest niestety płatny, ale jest warty swojej ceny. Uwaga po zalogowaniu na konto Udemy z wykupionym kursem wiele osób może oglądać ten sam kurs jednocześnie.

https://www.udemy.com/aspnet-core-razor-pages/