Projekt
Praca Przejściowa
Prowadzący dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO


Uwagi ogólne

W ramach przedmiotu będziecie państwo przygotowywać się do realizacji pracy dyplomowej.

 Harmonogram prac jest następujący:

 1. Omówienie z prowadzącym tematów prac realizowanych w ramach prac dyplomowych.
  Termin 24.02.2015 – 10.03.2015.
   

 2. Oddanie i omówienie karty tematu pracy. Pusta karta dostępna jest tutaj
  Termin oddania 14.04.2015.
   

 3. Oddanie dokumentu zawierającego wstęp do pracy, cel pracy, cele szczegółowe oraz zakres pracy.
  Termin oddania 28.04.2015.
   

 4. Oddanie rozdziału pracy związanego z przeglądem literatury z wybranego tematu pracy.
  Termin oddania 26.05.2015.