Projekt
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Prowadzący dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO


Uwagi ogólne

W ramach przedmiotu będziecie państwo realizowali projekty w grupach około pięcio - cztero osobowych. Grupy realizować będą projekty własnego pomysłu. Każdy etap pracy będzie oceniany, spóźnienie w oddaniu etapu pracy spowoduje obniżenie oceny max do 3.0 (możliwe są również przy słabych spóźnionych projektach oceny 2,0 1,5 1,0 oraz 0). Ocena końcowa obliczona zostanie na podstawie ocen cząstkowych. Prowadzący będzie dostępny i do państwa dyspozycji na każdych zajęciach w sali wyznaczonej na planie.

Uwaga!!!
Każdy z punktów harmonogramu będzie przedstawiony przez każdą z grup w prezentacji 20 minutowej w czasie zajęć w terminach podanych poniżej. W czasie prezentacji wymagana jest obecność wszystkich członków zespołu. Dodatkowo należy oddać dokumentacje z etapu prac w postaci elektronicznej. Dokumentacja nie może być lakoniczna i musi rzeczowo i w sposób pełny omawiać zagadnienia zadane w ramach etapów prac harmonogramu.
Dokumentacja wraz z programami wytworzonymi w etapie powinna zostać wgrana na serwer po jej prezentacji i ocenie:
Miejsce wgrywania dokumentów.

Za każdy etap pracy odpowiadać będzie jedna osoba - kierownik danego etapu. Kierownik organizuje pracę zespołu, rozdziela zadania, dopilnowuje realizacji zadań w terminie, nadzoruje złożenie w jedną całość wyników pracy zespołu. Członkowie zespołu realizują zadania powierzone przez kierownika. Kierownik oddaje prowadzącemu tajny (do wglądu tylko prowadzącego) raport z wykonania etapu pracy przez poszczególne osoby w zespole - kto realizował jakie zadania, jak się z nich wywiązał i ogólna ocena pracy każdego z członków zespołu w skali od 2 do 5. Każdym etapem powinien kierować inny członek zespołu.

 Harmonogram prac jest następujący:

 1. Przygotowanie koncepcji systemu, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Przygotowanie widoków interfejsu użytkownika. Omówienie podstaw działania przedsięwzięcia biznesowego, a w tym przedstawienie jakie zyski może przynieść realizacja projektu, w jaki sposób będzie można zarabiać, motywy wykonania projektu, planowany przyszły rozwój przedsięwzięcia. Harmonogram prac. Proszę wypełnić dokument etap1.doc
  Termin 11.03.2015 w terminie zajęć.
   

 2. Oddanie projektu wykonanego w wybranej przez siebie metodologii. Projekt powinien prezentować sposób wykorzystania aplikacji przez użytkowników, prezentować dynamiczne i statyczne aspekty wykonywanej aplikacji oraz w ogólny sposób omawiać zagadnienia wykonania (narzędzia) i wdrożenia (jaki sprzęt, co i gdzie będzie zainstalowane). 
  Termin oddania 01.04.2015.
   
 3. Oddanie systemu realizującego zadanie. Należy zaprezentować program, omówić szczegóły realizacji, problemy w realizacji, jakie są różnice między zrealizowanym programem, a projektem. W ramach dokumentacji należy oddać opis ważniejszych fragmentów kodu źródłowego oraz widoki ekranów wraz z opisem sposobu używania systemu.
  Termin oddania 20.05.2015.
   
 4. Ten etap realizowany jest już bez kierownika i nie kończy się prezentacją.
  Oddanie sprawozdania z poprawioną treść z poprzednich sprawozdań.
  Termin oddania 27.05.2015.

Aby otrzymać ocenę końcową należy oddać sprawozdanie końcowe zawierające poprawioną treść (zgodną ze stanem rzeczywistym) oraz dołączene do niego oprogramowanie wykonane w ramach zajęć. Sprawozdanie po prezentacji prowadzoncemu powinno zostać wgrane na serwer.

 

Literatura:

 1. Dąbrowski W., K.Subieta. Podstawy inżynierii oprogramowania Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2005, (314 stron), ISBN 83-89244-46-2.
 2. Barker R.: Modelowanie związków encji. WNT Warszawa, 1996.
 3. Barker R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów. WNT Warszawa, 1996.
 4. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML - Przewodnik użytkownika. WNT Warszawa 2000.
 5. Coad P., Yourdon E. : Analiza obiektowa. Wydawnictwo Read Me, Warszawa 1994.
 6. Fowler M., Scott K.: UML w kropelce. LTP, Warszawa, 2002.
 7. Górski J. (red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, Warszawa 1999.
 8. Jaszkiewicz A. : Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo Helion, Gliwice 1996.
 9. Robertson J.: Pełna analiza systemowa. WNT Warszawa, 1999.
 10. Sinan Si Alhir: UML. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
 11. Schmuller J.: UML dla każdego. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
 12. Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna. WNT Warszawa, 1996.
 13. DeMarco T.: Pałna analiza systemowa. WNT Warszawa, 1999.
 14. Pożniak-Koszałka I.: Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase. Wrocław 2004.