Podstawy Symulacji Systemów

Studia zaoczne

Seminarium


 

 Tematy seminariów.

 

  1. Środowisko OMNeT++ - opis języka NED oraz konfiguracja i uruchomienie symulacji.
  2. CSIM - zagadnienia podstawowe cz I. (csim19 getting started  od strony 1 do strony 18).
  3. CSIM - zagadnienia podstawowe cz II. (csim19 getting started  od strony 19 do końca).
  4. OPNET. Ogólne wiadomości dotyczące symulatora, omówienie możliwości zastosowania.
  5. NS-2. Ogólne wiadomości dotyczące symulatora NS-2
  6. QualNet. Ogólne wiadomości dotyczące symulatora, omówienie zastosowań.
  7. SSFnet/PRIME SSF. Ogólne wiadomości, przykładowe zastosowania.
  8. GTNetS. Ogólne wiadomości, przykładowe zastosowania.

Materiały pomocnicze

OMNeT++

CSIM

OPNET

NS-2

QualNet

SSFNet/PRIME SSF
SSFNet

PRIME SSF

GTNetS