Modelowanie i Analiza Systemów

Laboratorium


Uwagi ogólne

W ramach przedmiotu wykonywane będą modele symulacyjne w środowisku OMNeT++. W ramach zajęć w określonych terminach podanych poniżej należy oddać do oceny poszczególne etapy pracy. Za zadanie oddane z opóźnieniem o tydzień można otrzymać co najwyżej ocenę 3, zadania oddane w terminie późniejszym nie będą oceniane . Ocena końcowa będzie średnią ważoną  ocen cząstkowych.

 

Zadania

 

Zadania należy wykonać do końca semestru zgodnie z harmonogramem:
 

 1. Zainstalować na komputerze domowym środowisko symulacyjne OMNeT++. Zapoznać się z środowiskiem programistycznym.

 2.         materiały pomocnicze: Instalacja_OMNeT.pdf (55 KB)    
   
 3. Wykonać zadanie 1. Opis do zadania i zadanie dostępne w pliku: Zadanie1.pdf (488 KB).
   

 4. Wykonać zadanie 2. Opis do zadania i zadanie dostępne w pliku: Zadanie2.pdf (382 KB).

 5.         Termin oddania zadań 1 oraz 2 -   xxx.05.2019 w terminie zajeć.
 6. Wykonać zadanie 3. Opis do zadania i zadanie dostępne w pliku: Zadanie3.pdf (508 KB).
   
 7. Wykonać zadanie 4. Opis do zadania i zadanie dostępne w pliku: Zadanie4.pdf (233 KB).

 8. Termin oddania zadań 3 oraz 4 -   xxx.05.2019 w terminie zajęć.
 9. Wykonać zadanie 5. Opis do zadania i zadanie dostępne w pliku: Zadanie5.pdf (233 KB).

 10. Termin oddania zadania 5 -   xxx.06.2019 w terminie zajęć.

Przykład do wykorzystania w realizacji laboratoriów: przyklad.zip (15KB).

Wpisy ocen końcowych xxx.06.2019 w terminie zajęć.

Zadania do laboratorium z Modelowania i Analizy... zostały opracowane w swej wstępnej formie w ramach pracy dyplomowej przez p. Anite Pasiut :-), a następnie kilka razy modyfikowane przez kolejne grupy studencki, za co jestem naprawdę wdzięczny moim studentom ;)

Materiały pomocnicze

-        OMNeT++ User Manual

-        materiały i przykłady ze strony projektu OMNeT: www.omnetpp.org