Publikacje

Publications 

Zatwarnicki K., Kwaśnicka H., Inteligentny system edukacyjny dla dzieci z dysleksją. IV Konferencja Naukowa "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", tom 2, str. 385-392, Wrocław, 2000.

Zatwarnicki K., Algorytmy równoważenia obciążeń lokalnie rozmieszczonych serwerów WWW. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Studia Informatica, vol. 22, no 1, str. 147-162, Gliwice, 2001.

Zatwarnicki K., Load balancing algorithms in locally distributed web systems. Information Systems Architecture and Technology ISAT 2001, Proc. of the 23rd International Scientific School Digital Economy Concepts, Tools and Applications, pp. 227-234, Wrocław, 2001.

Borzemski L., Zatwarnicki K., Równoważenie obciążeń serwerów webowych – przegląd i badania wybranych rozwiązań systemowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej nr 282/2001, seria Informatyka, str. 121-144, Opole, 2001.

Zatwarnicki K., Adaptacyjny algorytm równoważenia obciążeń lokalnie rozmieszczonych serwerów WWW. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Studia Informatica, vol. 23, no 2B, str. 59-66, Gliwice, 2002.

Borzemski L., Zatwarnicki K., A Fuzzy Adaptive Request Distribution algorithm for cluster-based Web systems. Proceeding of 11th Euromicro Conference on Parallel Distributed and Network based Processing, Genua, Włochy, 5-7 luty, 2003.  IEEE Press, 2003.

Zatwarnicki K., Adaptacyjny algorytm dystrybucji żądań w klastrze serwerów WWW. V Konferencja Naukowa "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", tom 2, str. 310-318, Wrocław, 2003.

Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Modele oceny wydajności serwisów internetowych. Współczesne problemy sieci komputerowych (rozdział w książce), pod red. S. Węgrzyna, P. Pochopienia, T. Czachórskiego, WNT, str. 251-259, Warszawa, 2004.

Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Modelowanie wydajności serwisów internetowych. IV Krajowa Konferencja MiSSI 2004, vol.1, str. 189-198, Wrocław, 2004.

Borzemski L., Zatwarnicki K., Using Adaptive Fuzzy-Neural Control to Minimize Response Time in Cluster-Based Web Systems. Proc. of 3rd Atlantic Web Intelligence Conference, Poland, Łódź , 2005. Published in Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2005, pp. 63-68.

Zatwarnicki K., Proposal of a neuro-fuzzy model of a WWW server. 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Poland, Wrocław, 2005, IEEE Press, 2005, pp. 141-146.

Zatwarnicki K., Modele symulacyjne serwerów webowych – modele rozmyto-neuronowe. Wysoko wydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo. (rozdział w książce), pod red. A. Kwietnia, A. Grzywaka, WKŁ, Warszawa, 2005, str. 145-156.

Zatwarnicki K., Propozycja rozmyto-neuronowego modelu serwera WWW. Wyd. Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Informatyka, nr 302/2005 z. 2 , Opole, 2005, s. 205-217.

Zatwarnicki K., Kurzyca Z., Zatwarnicka A.: A proposal of application supporting appliance of prevention diet in food allergy. Proc. of 26th International Conference ISAT ‘2005, Szklarska Poręba, Poland, 2005, pp. 235-241.

Zatwarnicki K., A System for Education of Children with Dyslexia. System Modelling Control 2005 (rozdział w książce), Editors: L. Byczkowska-Lipińska, P. Szczepaniak, H. Niedźwiedzińska, EXIT, Warszawa, Poland, 2005, pp. 339-345.

Zatwarnicka A., Zatwarnicki K., Budowa symulatora serwisu webowego z wykorzystaniem pakietu CSIM. Wyd. Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Informatyka, nr 302/2005 z. 2 , Opole, 2005, s. 107-125.

Zatwarnicki K., Borzemski L., Rozmyto-neuronowa dystrybucja żądań w klastrowych systemach webowych. Nowe technologie sieci komputerowych. Tom 1. (rozdział w książce), pod red. S. Węgrzyna, L. Znamirowskiego, T. Czachórskiego, S. Kozielskiego, WKŁ, Warszawa, 2006, str. 81-90.

Zatwarnicki K., Solga P., Badania charakterystyk polskich stron internetowych. Nowe technologie sieci komputerowych. Tom 2. (rozdział w książce), pod red. B. Pochopienia, A. Kwietnia, A. Grzywaka, J. Klamki, WKŁ, Warszawa, 2006, str. 211-218.

Borzemski L., Zatwarnicki K., Performance Evaluation of Fuzzy-Neural HTTP
Request Distribution for Web Clusters. Proc. of 8th International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2006. Published in Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2006, pp. 192-201.

Borzemski L., Zatwarnicki K., Fuzzy-Neural Web Switch Supporting Differentiated Service. 10th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems. Published in Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2006.  

 Krzysztof Zatwarnicki, Anna Zatwarnicka, Leszek Borzemski: „Metoda szacowania czasu odpowiedzi na żądania HTTP po stronie serwisu webowego”. „Sieci Komputerowe”, tom 2 „Aplikacje i zastosowania”, praca zbiorowa pod redakcją: A. Kwietnia, J. Obera, B. Pochopienia, P. Gaja, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, str. 127-136.

 Leszek Borzemski, Anna Zatwarnicka, Krzysztof Zatwarnicki: „Środowisko symulacyjne dla globalnie rozproszonych systemów webowych”. „Sieci Komputerowe”, tom 2 „Aplikacje i zastosowania”, praca zbiorowa pod redakcją: A. Kwietnia, J. Obera, B. Pochopienia, P. Gaja, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, str. 23-32.

 Krzysztof Zatwarnicki: „Metoda adaptacyjnej dystrybucji treści w sieciach CDN”. „Sieci Komputerowe”, tom 2 „Aplikacje i zastosowania”, praca zbiorowa pod redakcją: A. Kwietnia, J. Obera, B. Pochopienia, P. Gaja, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, str. 137-145.

Krzysztof Zatwarnicki, Paweł Solga: „Wyznaczanie charakterystyk stron światowego Internetu jako parametrów generatora żądań HTTP”. „Sieci Komputerowe”, tom 2 „Aplikacje i zastosowania”, praca zbiorowa pod redakcją: A. Kwietnia, J. Obera, B. Pochopienia, P. Gaja, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, str. 117-126.

 Leszek Borzemski, Anna Zatwarnicka, Krzysztof Zatwarnicki: „The Framework for Distributed Web Systems Simulation”. Information Systems and Technology, „Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts and Challenges”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 17-24.

Krzysztof Zatwarnicki: „Web object characteristics”. Information Systems and Technology, „Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts and Challenges”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 25-32.

Leszek Borzemski, Anna Zatwarnicka, Krzysztof Zatwarnicki: „Global Adaptive Request Distribution with Broker”. Proc. of 11th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, 12-14 September 2007, Vietri sul Mare, Italy, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4693, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, p. 271-278.

Leszek Borzemski, Krzysztof Zatwarnicki, Anna Zatwarnicka, „Adaptive and Intelligent Request Distribution for Content Delivery Networks”. Cybernetics and Systems, Volume 38, Issue 8 October 2007, pages 837 – 857.

L.Borzemski, A.Zatwarnicka, K.Zatwarnicki, Local distributin algorithms of HTTP requests in content delivery systems, „Information Systems Architecture and Technology: Web Information Systems, Models, Concepts & Challenges” (rozdział w książce), Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych, Wrocław 2008, s. 13-24.

K.Zatwarnicki, Determination of parameters of parameters of web server simulation model, „Information Systems Architecture and Technology: Web Information Systems, Models, Concepts & Challenges” (rozdział w książce), Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych, Wrocław 2008, s. 25-36.

K.Zatwarnicki, Badania nad algorytmami globalnej dystrybucji żądań HTTP w sieci Internet, Współczesne aspekty sieci komputerowych. Tom 1. (rozdział w książce), pod red. B. Pochopienia, P. Gaja, S.Kozielskiego, WKŁ, Warszawa, 2008, str. 159-168.

L.Borzemsk, K.Zatwarnicki, A.Zatwarnicka, Badania nad metodą i algorytmami globalnej dystrybucji żądań HTTP w serwisach z serwerami pośredniczącymi, Współczesne aspekty sieci komputerowych. Tom 1. (rozdział w książce), pod red. B. Pochopienia, P. Gaja, S.Kozielskiego, WKŁ, Warszawa, 2008, str. 169-178.

L.Borzemski, A.Zatwarnicka, K.Zatwarnicki,Taksonomia Sieci Dostarczania Treści, Współczesne aspekty sieci komputerowych. Tom 1. (rozdział w książce), pod red. B. Pochopienia, P. Gaja, S.Kozielskiego, WKŁ, Warszawa, 2008, str. 179-188.

Zatwarnicki K., Borzemski L., CDNs with Global Adaptive Request Distribution. Proc. of 12th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems. Published in Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, Berlin Heidelberg, 2008, p. 117-124. 

Borzemski L., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.:  Method and algorithms of broker-based HTTP request global distribution, Theoretical and Applied Informatics , kwartalnik Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Numer 1/2008, Vol. 20, no. 1, pp. 15-27.

Marszałek G., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K., Aplikacja monitorująca sieć z wykorzystaniem algorytmu Cristiana, Rozdział w książce: Techniczna I teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych, WKŁ, Warszawa, 2009, str.:69-78.

Marszałek G., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K., Borzemski L.: Badania opóźnień pakietów w sieci z wykorzystaniem algorytmu Cristiana, Rozdział w książce: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych, WKŁ, Warszawa, 2009, str.:59-68.

Zatwarnicki K., Obsługa w sposób deterministyczny stron WWW przez serwis webowy, Rozdział w książce: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych, WKŁ, Warszawa, 2009, str.:59-68.

Marszałek G., Zatwarnicka A., Borzemski L., Zatwarnicki K.; An Application for monitoring of hosts In local Or global Network based on Cristian’s algorithm. Information Systems Architecture and Technology, Advances In Web-Age Information Systems , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, pp. 47-57.

Marszałek G., Zatwarnicka A., Borzemski L., Zatwarnicki K.; An Application for monitoring of hosts In local Or global Network based on Cristian’s algorithm. Information Systems Architecture and Technology, Advances In Web-Age Information Systems , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, pp. 47-57.

Zatwarnicki K., Application of fuzzy-neural models in the distribution of HTTP requests in the local web server cluster ,Information Systems Architecture and Technology, Advances In Web-Age Information Systems , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, pp. 47-57.

Zatwarnicki K., Deterministic processing of WWW pages by the Web service. Proc. of 1st International Conference on Computational Collective Intelligence - Semantic Web, Social Networks & Multiagent Systems. In press in Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, Berlin Heidelberg,  2009.

Borzemski L., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K.,Global distribution of HTTP requests using the fuzzy-neural decision-making mechanisms Proc. of 1st International Conference on Computational Collective Intelligence - Semantic Web, Social Networks & Multiagent Systems. In press in Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, Berlin Heidelberg, 2009.

Fraś M., Zatwarnicka A., Zatwarnicki K, Fuzzy-Neural Controller in Service Requests Distribution Broker for SOA-Based Systems, Communication in Computer and Information Science 79 Springer 2010, ISBN 3-642-13860-8, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 121-130. (artykuł w czasopiśmie)

Wańkowicz A., Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Badanie wydajności klastrów serwerów WWW pracujących pod kontrolą programowych przełączników webowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ISBN 978-83-206-1778-8, Warszawa 2010, (rozdział w książce) s. 99-108.

Zatwarnicki K., Taksonomia systemów webowych z jakością usług, Wydawnictwa  Komunikacji i Łączności ISBN 978-83-206-1778-8, Warszawa 2010, (rozdział w książce) s. 109-119.

Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Gasz R., Grzesik Ł., Slow Start algorithm influence on effective throughput in the Internet, Information Systems Architecture and Technology: Networks and Networks’ Services. OW Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, pp. 161-172.

Zatwarnicka A., Zatwarnicki K., Metod of parameters selection for fuzzy-neural system provided global HTTP distribution, Information Systems Architecture and Technology: New Development in Web-Age Information Systems. OW Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, pp. 65-76.

Zatwarnicki K., Providing Web service of established quality with the use of HTTP requests scheduling methods, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2010,Vol. 6070/2010, pp. 142-151.

Zatwarnicki K., Neuro-Fuzzy models in global HTTP request distribution, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2010, Volume 6421/2010, pp. 1-10.

Zatwarnicki K., Adaptive request distribution in cluster-based Web system. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6881/2011, Springer, Berlin Heidelberg, 2011, pp.42-51.

Zatwarnicka A., Zatwarnicki K., Pomiary wydajności popularnych serwerów webowych. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2011, ss. 103-112.

Zatwarnicka A., Zatwarnicki K., Adaptive HTTP request distribution in time-varying environment of globally distributed cluster-based Web system. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6881/2011, Springer, Berlin Heidelberg 2011, pp. 141-150.

Zatwarnicki K., Guaranteeing quality of service in globally distributed Web system with brokers. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6923/2011, Springer, Berlin Heidelberg 2011, pp. 374-384.

Zatwarnicki, K., Identification of Web Server. Communication in Computer and Information Science, Vol. 160/2011, Springer Springer, Berlin Heidelberg 2011, pp. 45-54.

Zatwarnicki K., Dystrybucja żądań HTTP w klastrowych systemach webowych z wykorzystaniem sieci rozmyto-neuronowych. Pomiary Automatyka Kontrola nr 03, 2011, ss. 305-307.

Zatwarnicki K., Adaptive Scheduling System Guaranteeing Web Page Response Times. Computational Collective Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Sprinter, 2012.

Zatwarnicki K., Adaptive control of cluster-based web systems using neuro-fuzzy models. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), 2012, vol. 22, No. 2, pp. 365-377.

Zatwarnicki K., Borzemski L., Guaranteeing the quality of service in cluster-based Web systems. Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Eds. Grana M. et al., IOS Press, Amsterdam, 2012, pp. 1141-1150.

Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Estimation of Web Page Download Time, Communication in Computer and Information Science, vol. 291/2012, Springer, Berlin Heidelberg, 2012, pp. 144-152.

Zatwarnicki K., Modeling Operation of Web Service. Problemy projektowania, Studia i monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2012. ISBN 978-83-62736-75-1 (pod tym linkiem znajduje się cała książka w wersji przed korektą redaktorską)

Zatwarnicki K., Zatwarnicka A., Modeling Operation of Web Service, Communication in Computer and Information Science, Vol. 291/2013, Springer, Berlin Heidelberg, 2012, pp. 384-393.

Zatwarnicki K., Operation of Cluster-Based Web System Guaranteeing Web Page Response Time, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Sprinter, Vol. 8083/2013, pp 477-486, (2013)

 

 

 

 W celu  uzyskania  tekstu  artykułu  proszę się ze mnia skontaktować.